PHÂN HỮU CƠ

  • Có nguồn gốc từ xác bã thực vật lên men.
  • Hàm lượng hữu cơ cao.
  • Đất tơi xốp, nhiều giun trùn, cải thiện được đất thoái hóa bạc màu.
  • Rễ phát triển mạnh.
  • Tạo được môi trường lý tưởng cho vi sinh vật có lợi phát triển.
  • Hạ phèn, ổn định độ pH đất.

FULVATE ROOT 7 CHUYÊN THANH LONG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 7 FULVATE ROOT 7 – PHỤC HỒI RỄ - GIẢI ĐỘC – CHỐNG SỤP ...
Xem chi tiết

BCRON 7 CHUYÊN LÚA

HỮU CƠ SINH HỌC CHUYÊN LÚA BCRON 7 HẠ PHÈN – RA RỄ - GIẢI ĐỘC HỮU CƠ TIÊU CHUẨN ...
Xem chi tiết

BCRON 7 50KG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 7 ĐẤT TỐT - RỄ KHỎE - CÂY SUNG SẢN PHẨM PHỤC VỤ SẢN ...
Xem chi tiết

BCRON 1 SUPER XOP 40KG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 1 SUPER XOP HỮU CƠ HOAI MỤC (HÀM LƯỢNG CHẤT MÙN CAO) SẢN PHẨM ...
Xem chi tiết

BCRON 1 SUPER XOP New

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 1 SUPER XOP New CHĂM SÓC TỪ MẦM NON Thành phần Công dụng ...
Xem chi tiết

BCRON 1 SUPER XOP 50KG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 1 SUPER XOP HỮU CƠ 25%: ĐẠM PROTEIN + FULVIC + HUMIC + AMIN, ...
Xem chi tiết