Phân Hữu Cơ

  • Có nguồn gốc từ xác bã thực vật lên men.
  • Hàm lượng hữu cơ cao.
  • Đất tơi xốp, nhiều giun trùn, cải thiện được đất thoái hóa bạc màu.
  • Rễ phát triển mạnh.
  • Tạo được môi trường lý tưởng cho vi sinh vật có lợi phát triển.
  • Hạ phèn, ổn định độ pH đất.
No posts found.