BCROCA

  • Tạo môi trường lý tưởng cho rễ phát triển mạnh.
  • Dinh dưỡng tồn tại dạng dễ tiêu nhưng ít bị bốc hơi và rửa trôi, cây hấp thu nhanh và bền.
  • Đất trồng thêm màu mỡ, tơi xốp, không chai cứng, bạc màu, giảm gốc acid tự do của phân NPK để lại.
  • Vi sinh vật có lơi phát triển tự nhiên trong môi trường đất trồng thuận lợi sẽ hạn chế sự tấn công của nấm bệnh và côn trùng gây hại.

BCROCA 18-4-6 ROOT & GREEN

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG BCROCA 18-4-6 ROOT & GREEN CHUYÊN TÁI TẠO RỄ MỚI, CƠI ĐỌT ...
Xem chi tiết

BCROCA GOLD 20 – 5 – 5

PHÂN NPK HỮU CƠ BCROCA 20-5-5 GOLD NGUYÊN LIỆU SINH HỌC LÊN MEN PHỤC HỒI RỄ - HẤP THU NHANH ...
Xem chi tiết

BCROCA SIÊU LÂN KẼM BO

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG VI LƯỢNG BCROCA 5-15-9 SIÊU LÂN KẼM BO - SIÊU RA HOA - TRÁI ...
Xem chi tiết

BCROCA 10 -3 – 20

PHÂN BÓN NPK HỮU CƠ BCROCA 10 -3 – 20 NGUYÊN LIỆU SINH HỌC LÊN MEN KẾT HỢP CHẤT LƯỢNG ...
Xem chi tiết