BCROCA

BCROCA 18-4-6

BCROCA 18-4-6

PHÂN KHOÁNG HỮU CƠ BCROCA 18-4-6 CHUYÊN GIA PHỤC HỒI CÂY  TĂNG VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG ...
Xem chi tiết
20-5-5

BCROCA 20 – 5 – 5

PHÂN KHOÁNG HỮU CƠ BCROCA 20 – 5 – 5 + TE NGUYÊN LIỆU SINH ...
Xem chi tiết
5-15-9

BCROCA 5-15-9 (SIÊU LÂN KẼM BO)

PHÂN BÓN NPK HÒA TAN BCROCA 5-15-9  (SIÊU LÂN KẼM BO) SIÊU RA HOA - TRÁI ĐẬU ...
Xem chi tiết
10-3-20_w

BCROCA 10 -3 – 20

PHÂN KHOÁNG HỮU CƠ BCROCA 10 -3 – 20 NGUYÊN LIỆU SINH HỌC LÊN MEN KẾT ...
Xem chi tiết