BCROCA

  • Tạo môi trường lý tưởng cho rễ phát triển mạnh.
  • Dinh dưỡng tồn tại dạng dễ tiêu nhưng ít bị bốc hơi và rửa trôi, cây hấp thu nhanh và bền.
  • Đất trồng thêm màu mỡ, tơi xốp, không chai cứng, bạc màu, giảm gốc acid tự do của phân NPK để lại.
  • Vi sinh vật có lơi phát triển tự nhiên trong môi trường đất trồng thuận lợi sẽ hạn chế sự tấn công của nấm bệnh và côn trùng gây hại.

DAP + ENZYME + HUMIC

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 9 DAP + ENZYME + HUMIC THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Thành phần ...
Xem chi tiết

BCROCA 18-4-6 ROOT & GREEN

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG BCROCA 18-4-6 ROOT & GREEN CHUYÊN TÁI TẠO RỄ MỚI, CƠI ĐỌT ...
Xem chi tiết

BCROCA GOLD 20 – 5 – 5

PHÂN NPK HỮU CƠ BCROCA 20-5-5 GOLD NGUYÊN LIỆU SINH HỌC LÊN MEN PHỤC HỒI RỄ - HẤP THU NHANH ...
Xem chi tiết

BCROCA SIÊU LÂN KẼM BO

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG VI LƯỢNG BCROCA 5-15-9 SIÊU LÂN KẼM BO - SIÊU RA HOA - TRÁI ...
Xem chi tiết

BCROCA 10 -3 – 20

PHÂN BÓN NPK HỮU CƠ BCROCA 10 -3 – 20 NGUYÊN LIỆU SINH HỌC LÊN MEN KẾT HỢP CHẤT LƯỢNG ...
Xem chi tiết