RỒNG PHUN 4810_ĐIỀU

PHÂN BÓN NPK

RỒNG PHUN 4810

RA ĐỌT – VỌT HOA

CỰA MẬP – ĐỌT TO – HOA KHÔNG RỤNG – NỞ ĐỒNG LOẠT

Thành phần Công dụng Liều dụng
Nts: 4%, P2O5hh: 8%, K2Ohh: 10%, Chelate trong dung môi sinh học lên men. –   Cây vọt hoa mạnh, phát hoa mập dài, hoa lưỡng tính nhiều, khỏe.

–   Tăng kết dính tầng rời, chống rụng hoa, trái non.

–   Điều hòa quá trình điện giải của cây, cây sinh trưởng mạnh, cứng cành, cứng cuống.

–   Tăng đề kháng cho cây.

–    Phun giai đoạn đâm chồi (nhú cựa gà cho đến 3-5 lá): 20ml – 25ml/10 lít nước.

–    Cây vọt hoa nhiều và đồng loạt: Phun 7-10 ngày/lần

.