K-MIN TỔNG HỢP 50ML

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME

K-MIN

TRÁI TO – BÓNG TRÁI – ĐẸP MÃ

HẠN CHẾ THỐI, CHÍN SỚM

THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG
Đăng ký: Axit fulvic (C): 2%, axit humic (C): 2%, axit amin: 2%, pHH2O: 7,14, tỉ trọng: 1,22

Nguyên liệu gốc chứa: Axit fulvic: 32%, axit humic: 4,5%, axit amin: 4%, Nts: 2%, K2Ohh: 8%,  Hữu cơ: 50%

 

* Đâm chồi mạnh, ra hoa nhiều, đậu trái tốt

* Trái lớn nhanh, lên màu, bóng, đẹp

* Hạn chế thối trái, nứt trái, rụng trái

* Tăng hương vị, bảo quản lâu sau thu hoạch

 

25ml/8 lít nước, phun ướt đều cây