FULVATE-K CHELATE SIÊU VI LƯỢNG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME FULVATE-K CHELATE SIÊU VI LƯỢNG THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Axit fulvic (C): 2%, pHH2O: 6,79, tỉ trọng: 1,21 Chelate siêu vi lượng: Bo, Zn, Cu, Mn, … dưới dạng enzyme. - Xanh tai, dày tai, cong tai - Lớn trái, bóng trái, đẹp màu, nặng ký - Không lem trái (có thể không cần vuốt tai) - Xanh tai, to hoa, kéo dài 3 tai đầu, thúc phì trái: 5ml/lít hoặc 40ml/8 lít nước, xịt từ lúc nhú hoa đến khi thu hoạch. - Phục hồi ngoe bị đỏ: Phun kết ...
More

FULVATE-K GIẢI BÓ THẦN TỐC

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME FULVATE-K GIẢI BÓ THẦN TỐC THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Đăng ký: Axit fulvic (C): 2%, pHH2O: 6,79, tỉ trọng: 1,21 Nguyên liệu gốc chứa: Axit fulvic: 35%, axit amin: 4%, K2Ohh: 8%, Ca+Mg+Si+S: 1%, Bo+Mo+Zn+Mn: 1.000ppm. Giải bó thanh long, nở trái, căng trái, bung nách, không lem trái. 50ml/8 lít nước, phun ướt đều trái  
More

K-MIN TỔNG HỢP 50ML

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-MIN TRÁI TO – BÓNG TRÁI – ĐẸP MÃ HẠN CHẾ THỐI, CHÍN SỚM THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Đăng ký: Axit fulvic (C): 2%, axit humic (C): 2%, axit amin: 2%, pHH2O: 7,14, tỉ trọng: 1,22 Nguyên liệu gốc chứa: Axit fulvic: 32%, axit humic: 4,5%, axit amin: 4%, Nts: 2%, K2Ohh: 8%,  Hữu cơ: 50%   * Đâm chồi mạnh, ra hoa nhiều, đậu trái tốt * Trái lớn nhanh, lên màu, bóng, đẹp * Hạn chế thối trái, nứt trái, rụng trái * Tăng hương vị, bảo...
More

K-MIN CHUYÊN THANH LONG 50ML

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-MIN CHUYÊN THANH LONG CHỐNG BÓ TRÁI – TRÁI LỚN NHANH – KHÔNG BÓ TRÁI THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Đăng ký: Axit fulvic (C): 2%, axit humic (C): 2%, axit amin: 2%, pHH2O: 7,14, tỉ trọng: 1,22 Nguyên liệu gốc chứa: Axit fulvic: 32%, axit humic: 4,5%, axit amin: 4%, Nts: 2%, K2Ohh: 8%,  Hữu cơ: 50%   * Nở trái, phì trái nhanh, chống bó trái, nứt trái * Không lem trái, tẩy nám, trái bóng đẹp * Kéo dài tai, xanh tai, dày tai, không ...
More

K-HF RAU MÀU

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-HF CHIẾN BINH TƯƠI SẠCH THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Đăng ký: Axit fulvic: 2% min (max 35%), axit humic: 2% min (max 5%). Phân tích: Axit fulvic: 35%, axit humic: 5%, axit amin: 4%, Nts: 2%, K2Ohh: 8%,  Hữu cơ: 50%, pH: 6,81. (Các trung vi lượng được chelate trong dung dịch lên men gồm: Ca + Mg + Si + S: 1%, B + Zn + Mn + Mo: 1.000ppm). * Chelate các trung vi lượng thiết yếu cho cây hấp thu: Ca2+, Mg2+, SiO32-, Zn2+, HBo32-, Cu2+, Mn2+ ...
More