BCRON

PHÂN HỮU CƠ VI SINH SIÊU RA RỄ

BCRON

BCRON

XỐP ĐẤT, RỄ NHIỀU, CỦ TO, KHÔNG LO ÚNG THỐI

 

Thành phần

Công dụng

Liều lượng

– Hữu cơ: 25%, N:1%, P2O5: 2%, K2O: 1%- Vi sinh vật phân giải lân 1x 106 CFU/g- Vi sinh vật phân giải Xenlulo 1 x 106CFU/g

– Thành phần được chelate dưới dạng đặc biệt giúp ra rễ mạnh, phát triển vi sinh vật và tăng hấp thu khoáng.

– Hữu cơ dễ tiêu giúp xốp đất, giữ ẩm tốt, nhiều giun trùn.- Tăng khả năng trao đổi chất cho đất, giảm bốc hơi và rữa trôi dinh dưỡng.- Ra rễ cực mạnh, lông hút dài, chống rụng thối.

– Tăng VSV đối kháng, phân giải lân khó tiêu, xác bã thực vật chưa phân giải trong đất.

– Trộn với phân NPK để bón lót hoặc bón bổ sung:+ Bón lót: 800 – 1000kg/ ha. Lúa 100kg/ha+ Bón bổ sung: 400 – 500kg/ha cho 1 lần bón.

– Ủ phân chuồng và xác bã thực vật:

+ Trộn đều 50 kg Bcron với 2 khối phân chuồng tươi (45 – 55% ẩm) hoặc xác bã hữu cơ. Đậy bạt ủ 30 – 40 ngày, xả đống ủ để nguội đem bón.