BCROCAS 30-9-9 Tưới nhỏ giọt

PHÂN NPK TINH

BCROCAS 30-9-9

PHỐI CỘNG VỚI NHÂN TỐ SINH HỌC – HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI

Thành phần

Công dụng

Liều dụng

Nts: 30%, P2O5hh: 9%, K2Ohh: 9%.

Thành phần được phối cộng với nhân tố sinh học làm tăng hiệu quả vượt trội.

–  Dưỡng chất sinh học nuôi vi sinh, nuôi rễ phát triển mạnh.

–   Khoáng phức hợp giúp: Phóng đọt nhanh, cành mập, xanh cây, dày lá.

Cách dùng

Loại cây

Liều lượng

Lượng nước

Thời gian

Tưới nhỏ giọt

Các loại cây

2kg – 4kg

200 – 400 lít

12-15 ngày/lần

Pha loãng tưới phủ định kỳ

Cây ngắn ngày (rau ăn lá, củ, quả, hoa…)

15g – 25g

16 lít

5 – 7 ngày/lần

Cây ăn trái

200 – 400g

200 lít

Tiêu, cà phê, chè…

200 – 400g

200 lít