TỐT MỊT

  • Tạo môi trường lý tưởng cho rễ phát triển mạnh.
  • Dinh dưỡng tồn tại dạng dễ tiêu nhưng ít bị bốc hơi và rửa trôi, cây hấp thu nhanh và bền.
  • Đất trồng thêm màu mỡ, tơi xốp, không chai cứng, bạc màu, giảm gốc acid tự do của phân NPK để lại.
  • Vi sinh vật có lơi phát triển tự nhiên trong môi trường đất trồng thuận lợi sẽ hạn chế sự tấn công của nấm bệnh và côn trùng gây hại.

TOTMIT 14 – 15 – 16

PHÂN BÓN NPK HỮU CƠ TỐT MỊT 14-15-16 NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU QUẢ ...
Xem chi tiết

TỐT MỊT 22-15-4

PHÂN BÓN NPK PHỨC HỢP HÒA TAN TỐT MỊT 22-15-4 RA RỄ CỰC MẠNH, LÁ XANH, CÀNH MẬP   Thành ...
Xem chi tiết