Sản phẩm

Các sản phẩm phân bón Ba Con Rồng có chất lượng, hiệu quả cao, phục vụ cho việc phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, năng suất cao, phẩm chất tốt, bền vững và thân thiện với môi trường; đem lại nguồn sống cho cây trồng từ những vùng đất nghèo nàn chất dinh dưỡng, thực sự thúc đẩy, gia tăng lượng vi sinh vật có lợi trong đất, nâng cao pH đất làm cho đất trồng trở nên tơi xốp, màu mỡ, vườn cây năm sau sẽ luôn màu mỡ phì nhiêu hơn năm trước khi sử dụng các sản phẩm phân bón của công ty theo đúng quy trình liên tục nhiều năm.

PHOSPOTAS Tưới nhỏ giọt

PHÂN PK TINH PHOSPOTAS PHỐI CỘNG VỚI NHÂN TỐ SINH HỌC - HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI ...
Xem chi tiết

BCROCAS 14-5-25 Tưới nhỏ giọt

PHÂN NPK TINH BCROCAS 14-5-25 PHỐI CỘNG VỚI NHÂN TỐ SINH HỌC - HIỆU QUẢ VƯỢT ...
Xem chi tiết

BCROCAS 30-9-9 Tưới nhỏ giọt

PHÂN NPK TINH BCROCAS 30-9-9 PHỐI CỘNG VỚI NHÂN TỐ SINH HỌC - HIỆU QUẢ VƯỢT ...
Xem chi tiết

SONG LONG 10-50-10 1KG

PHÂN NPK HÒA TAN SONG LONG 10-50-10 DẠNG GLUCOSAMINO TẠO MẦM MẠNH – RA HOA ĐỒNG ...
Xem chi tiết

MILO ROOT FULL

PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK MILO ROOT FULL FULVATE AMINO FRUIT TUYỆT ĐỈNH LỚN TRÁI – ...
Xem chi tiết

FBT 555 – SUPER HUMATE ROOT

PHÂN NPK DẠNG LỎNG FBT 555 SUPER HUMATE ROOT - PHÂN TỚI ĐÂU RỄ SÂU TỚI ...
Xem chi tiết

FULVATE-K CHELATE SIÊU VI LƯỢNG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME FULVATE-K CHELATE SIÊU VI LƯỢNG THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU ...
Xem chi tiết

FULVATE ROOT 7 CHUYÊN THANH LONG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 7 FULVATE ROOT 7 – PHỤC HỒI RỄ - GIẢI ...
Xem chi tiết

FULVATE-K GIẢI BÓ THẦN TỐC

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME FULVATE-K GIẢI BÓ THẦN TỐC THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU ...
Xem chi tiết

K-MIN TỔNG HỢP 50ML

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-MIN TRÁI TO – BÓNG TRÁI – ĐẸP MÃ HẠN ...
Xem chi tiết

K-MIN CHUYÊN THANH LONG 50ML

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-MIN CHUYÊN THANH LONG CHỐNG BÓ TRÁI – TRÁI LỚN ...
Xem chi tiết

PHOSPOTAS – SIÊU LÂN ĐỎ

PHÂN BÓN PK HÒA TAN PHOSPOTAS – SIÊU LÂN ĐỎ DẠNG GLUCOSAMINO KÍCH RA HOA CỰC ...
Xem chi tiết
Loading...