FULVATE-K GIẢI BÓ THẦN TỐC

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME

FULVATE-K

GIẢI BÓ THẦN TỐC

THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG
Đăng ký: Axit fulvic (C): 2%, pHH2O: 6,79, tỉ trọng: 1,21

Nguyên liệu gốc chứa: Axit fulvic: 35%, axit amin: 4%, K2Ohh: 8%, Ca+Mg+Si+S: 1%, Bo+Mo+Zn+Mn: 1.000ppm.

Giải bó thanh long, nở trái, căng trái, bung nách, không lem trái. 50ml/8 lít nước, phun ướt đều trái