DAP + ENZYME + HUMIC

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 9

DAP + ENZYME + HUMIC

 

THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG
Thành phần đăng ký: Hữu cơ: 35%, Axit Humic: 2%.

Thành phần phân tích: N: 12%, P2O5: 18%, K2O : 3%, Hữu cơ: 43%,  Axit Humic: 4%, pH: 6,84.

* CÔNG NGHỆ PHỨC DAP ENZYME GIÚP:

– Nâng cao hiệu quả hấp thu phân bón, tiết kiệm 20% – 30% NPK.

– Bộ rễ phát triển cực mạnh.

– Tích cực cải tạo môi trường đât, nuôi dưỡng hệ vi sinh phát triển.

– Giảm lượng phân bón, hạn chế gây độc hại cho môi trường.

* Lá xanh dày, đọt bung dài mập, kích thích ra hoa, đậu trái tốt.

* Tăng sức chống chịu cho cây trước các điều kiện thời tiết bất lợi.

 

CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
Cây ăn trái 100kg – 300kg/ha
Rau màu, hoa các loại 10kg-20kg/1.000m2
Cây lương thực 50kg – 100kg/ha
Cây công nghiệp 100kg – 300kg/ha