PHOSPOTAS Tưới nhỏ giọt

PHÂN PK TINH PHOSPOTAS PHỐI CỘNG VỚI NHÂN TỐ SINH HỌC - HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI Thành phần Công dụng Liều dụng P2O5hh: 15%, K2Ohh: 15%. Nguồn nguyên liệu gốc: Nts: 18%, P2O5hh: 18%, K2Ohh: 18%.   -  Phát triển rễ mạnh, nuôi vi sinh và tăng độ phì cho đất. Có khả năng chelate các dinh dưỡng khoáng giúp cây sử dụng tối đa. -   Thành phần dinh dưỡng phù hợp giai đoạn nuôi hoa, nuôi trái, củ và phục hồi cây sau thu hoạch. Cách dùng Loại cây ...
More

BCROCAS 14-5-25 Tưới nhỏ giọt

PHÂN NPK TINH BCROCAS 14-5-25 PHỐI CỘNG VỚI NHÂN TỐ SINH HỌC - HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI Thành phần Công dụng Liều dụng Nts: 14%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 25%. Thành phần được phối cộng với nhân tố sinh học làm tăng hiệu quả vượt trội. -  Dưỡng chất sinh học nuôi vi sinh, nuôi rễ phát triển mạnh. -   Khoáng phức hợp giúp: + Trái lớn, củ to, hạt chắc, tăng hương vị, đẹp màu. + Lúa chín sớm, trổ thoát, không nghẹn đòng, không muội hạt thóc. Cách dùng L...
More

BCROCAS 30-9-9 Tưới nhỏ giọt

PHÂN NPK TINH BCROCAS 30-9-9 PHỐI CỘNG VỚI NHÂN TỐ SINH HỌC - HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI Thành phần Công dụng Liều dụng Nts: 30%, P2O5hh: 9%, K2Ohh: 9%. Thành phần được phối cộng với nhân tố sinh học làm tăng hiệu quả vượt trội. -  Dưỡng chất sinh học nuôi vi sinh, nuôi rễ phát triển mạnh. -   Khoáng phức hợp giúp: Phóng đọt nhanh, cành mập, xanh cây, dày lá. Cách dùng Loại cây Liều lượng Lượng nước Thời gian Tưới nhỏ giọt ...
More