BCRON 8

PHÂN NPK

BCRON 8

BCRON 8_2016 (1)

NUÔI TRICHODERMA

TẠO THỨC ĂN CHO TRICHODERMA PHÁT TRIỂN MẠNH

 

Thành phần

Công dụng

Liều dùng

Nts: 3%, P2O5hh: 2%, K2Ohh: 13%. Hòa tan trong các chất sinh học lên men.

Đặc biệt nuôi: Men A.awamori, Lactobacillus, Lactic, Endomycopsis, Saccharomyces, … nấm Trichoderma kháng bệnh thối rễ phát triển mạnh.

– Phân hủy xác bã hữu cơ thành mùn hữu cơ.- Triệt tiêu các mầm nấm bệnh trong chất thải.– Tạo vi sinh vật cho đất khi bón phân đã ủ hoai.

– Phân giải xác bã hữu cơ còn tồn tại trong đất.

– Phân giải lân khó tiêu trong đất cho cây hấp thu.

 

  •  Ủ xác bã thực vật và phân chuồng:

1.  Chất thải hữu cơ được điều chỉnh độ ẩm trong khoảng 55% – 60% (nắm chất hữu cơ vào tay, bóp mạnh thấy nước ứa ra kẽ tay)

2.  Pha 1 kg Bcron8 với 50 lít nước, phun đều 2 – 3 khối chất thải hữu cơ, trộn đều, vun đống, dùng bạt đậy lại giữ ẩm.

3.  Sau 10 – 15 ngày, khi thấy mốc trắng lên đều, đảo trộn đống ủ cho hữu cơ hoai mục đều, đậy bạt lại khoảng 2 tuần là được.

4. Trước khi bón, xả đống ủ ra khoảng 1-2 ngày cho phân nguội, ta đã có phân hữu cơ vi sinh tốt với nhiều loại VSV có lợi.

  •  Tưới gốc

 

– Phân hủy xác bã thực vật dưới gốc cây

– Nuôi hệ vi sinh vật đối kháng trong đất phát triển hạn chế nấm bệnh

1kg Bcron 8 pha 1 phuy 200 lít nước dùng cho 50 gốc, tưới ướt đều vùng rễ cây.