HUMATE-K

PHÂN BÓN LÁ VÀ TƯỚI GỐC SINH HỌC

HUMATE-K

GIẢI ĐỘC – CHỐNG SỐC – TĂNG ĐỀ KHÁNG

CHẮC NẶNG – NĂNG SUẤT CAO

THÀNH PHẦN
CÔNG DỤNG
LIỀU DÙNG
Axit Humic (C): 2%, pHH2O: 6,81, tỷ trọng: 1,24.
Phân tích: Axit humic: 4,5%, Nts: 2%, K2Ohh: 8%,  Hữu cơ: 50%,
Phun qua lá:
* Dinh dưỡng lan tỏa nhanh, thấm sâu, hấp thu tối đa qua lá vào thân, vận chuyển đến từng tế bào cây.
* Chelate các trung vi lượng thiết yếu cho cây hấp thu: Ca2+, Mg2+, SiO32-, Zn2+, HBo32-, Cu2+, Mn2+
* Tạo màng phủ bảo vệ lá, hoa, trái, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh hại.
* Giải độc hóa học, tăng sức đề kháng cho cây, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh hại.
Tưới vào đất:
* Tăng hoạt động sống trong đất
+ Tăng cường VSV phân giải lân, VSV cố định    đạm, VSV phân giải cellulose, giun trùn.
+ Đẩy mạnh phân hủy chất hữu cơ thành mùn.
+ Nâng pH đất.
* Phát triển rễ mạnh: Đặc biệt rễ tơ và lông hút.
* Hấp thu dinh dưỡng tối đa, giảm phân bón hóa học theo thời gian.
Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng
* PHUN LÁ: 1ml – 2ml/1 lít nước.
* TƯỚI GỐC: 2ml – 4ml/1 lít nước.