BCROCAS 14-5-25 Tưới nhỏ giọt

PHÂN NPK TINH

BCROCAS 14-5-25

PHỐI CỘNG VỚI NHÂN TỐ SINH HỌC – HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI

Thành phần
Công dụng
Liều dụng
Nts: 14%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 25%.
Thành phần được phối cộng với nhân tố sinh học làm tăng hiệu quả vượt trội.
–  Dưỡng chất sinh học nuôi vi sinh, nuôi rễ phát triển mạnh.
–   Khoáng phức hợp giúp:
+ Trái lớn, củ to, hạt chắc, tăng hương vị, đẹp màu.
+ Lúa chín sớm, trổ thoát, không nghẹn đòng, không muội hạt thóc.
Cách dùng
Loại cây
Liều lượng
Lượng nước
Thời gian
Tưới nhỏ giọt
Các loại cây
2kg – 4kg
200 – 400 lít
12-15 ngày/lần
Pha loãng tưới phủ định kỳ
Cây ngắn ngày (rau ăn lá, củ, quả, hoa…)
15g – 25g
16 lít
5 – 7 ngày/lần
Cây ăn trái
200 – 400g
200 lít
Tiêu, cà phê, chè…
200 – 400g
200 lít