VEGATIC_TIÊU, CÀ PHÊ, CHANH DÂY

PHÂN BÓN NPK

VEGATIC

VEGATIC

NUÔI DƯỠNG VI SINH SỐNG – ĐẬM ĐẶC THEO THỜI GIAN

Thành phần Công dụng Liều dụng
Nts: 7%, P2O5hh: 4%, K2Ohh: 7%, Chelate trong dung môi sinh học lên men. –   Dưỡng chất tan liền, thấm nhanh giúp lá xanh dày, quang hợp mạnh, điều hòa điện giải cây, tạo mầm hoa, kích thích ra hoa, đậu trái tốt, trái lớn nhanh, hạn chế rụng trái, rụng chuỗi do cạnh tranh dinh dưỡng.

–   Rễ phát triển mạnh, tạo môi trường tốt cho VSV có lợi phát triển, hạn chế bệnh hại theo cơ chế cạnh tranh sinh học tự nhiên.

–    Kiến thiết cơ bản: Tưới gốc hoặc toàn bộ cây, pha 1kg/300 – 600 lít nước, tưới ướt đều cây, tùy tuổi cây.

–    Kinh doanh:

+ Tưới gốc: 1kg/200 lít nước, tưới lượng nước vừa đủ ướt quanh vùng rễ cây (1-10 lít/gốc).

+ Phun lá: 1kg/400 lít nước, phun ướt đều cây.

.