RỒNG PHUN 953

RP 953
PHÂN NPK BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG RỒNG PHUN 953 12 TÁC ĐỘNG – SIÊU ĐẬM ĐẶC - NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN Thành phần Công dụng Liều dùng Nts: 9%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 4%, Ca: 1%. Chelate trong dung môi sinh học lên men + phụ gia đặc biệt. – 10 tác động cho cây: + Chống vàng lá. + Chống thối rễ, ra rễ non mạnh, nhiều. + Đâm chồi, phát đọt mạnh, mập dài. + Ra hoa nhiều & đồng loạt. + Tăng kết dính tầng rời ở cuống, chống thối cuống trái. + Không rụng trái, trái lớn nhanh. + Lá xanh,bóng, dày. ...
Xem chi tiết