FBT 555_TIÊU, CÀ PHÊ, CHANH DÂY

FBT 555_XO
PHÂN BÓN NPK SIÊU RA RỄ FBT 555 PHÁT TRIỂN ĐỌT - TĂNG NHỰA SỐNG – KHÔNG BỆNH HẠI – NĂNG SUẤT CAO Thành phần Công dụng Liều dùng Nts: 6%, P2O5hh: 6%, K2Ohh: 6%   Chelate trong dung môi sinh học lên men. - FBT 555 là sản phẩm của công nghệ lên men, enzyme và phức hợp. - FBT 555 cung cấp dinh dưỡng hữu cơ phức hợp dạng chelate... cây hấp thu hoàn toàn. - FBT 555 tăng đề kháng chống chịu nấm bệnh, sâu rầy. - FBT 555 tạo mầm hoa, kích ra hoa mạnh, chuỗi dài,...
Xem chi tiết