FBT 555

FBT-555
PHÂN SINH HỌC FBT 555 (CHUYÊN DÙNG CHO CÂY CÀ PHÊ VÀ TIÊU) CHỐNG RỤNG TRÁI NON   Thành phần Công dụng Cách dùng N: P2O5hhK2O = 5%:5%:5% Axit humic: 700ppm, MgO: 1,2%, B: 1,5%, Amino acit: 50ppm, Auxin: 50ppm. FBT555 là sản phẩm của công nghệ lên men, enzym và phức hợp tạo màng phủ sinh học , chống sương muối – giảm nấm bệnh – ngừa khô đen cho hoa và trái.- FBT555 tác nhân sinh ra Vitamin A,E,C và tích tụ lại, giúp chống rụng hoa, hoa nở đồng loạt, tỷ lệ hoa lưỡng tín...
Xem chi tiết