SONG LONG 10-50-10

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ

SONG LONG 10-50-10

10-50-10

KÍCH THÍCH RA HOA CỰC MẠNH

KHÔNG CẦN SIẾT NƯỚC, KHOANH CÀNH

KHÔNG DÙNG PACLOBUTRAZOL

KHÔNG LO SUY KIỆT CÂY

Thành phần Công dụng Liều dụng
Nts: 10%, P2O5hh: 50%, K2Ohh: 10%, Phụ gia đặc biệt giúp cây ra hoa. –   Cung cấp hoạt chất Acetin giúp cây ra hoa nhiều, đồng loạt.

–   Tăng tỉ lệ đậu trái, chống rụng trái non.

–   Hạn chế sự phát triển của hầu hết các loại mầm bệnh hại hoa và rễ.

–   Hạ phèn nhanh, tạo hiệu ứng ra rễ mạnh, chống nghẹt rễ.

–    Ra hoa: 2,5ml – 5ml/1 lít nước, phun ướt đẫm lá.

–    Ra rễ: 1,5ml – 2ml/1 lít nước, tưới ướt đều vùng rễ.

–    Cây cháy lá do thiếu lân: 1ml/1 lít nước, phun ướt đều cây.