PHÂN BÓN ĐÓNG XÔ, CAN

  • Tan liền, thấm sâu xuống đất, rễ hút liền.
  • Rễ cây phát triển nhiều, rễ khỏe, lông hút nhiều.
  • NPK dạng phức hợp không bị rửa trôi, bốc hơi, phân hủy, tiết kiệm 15% – 30% NPK.
  • Hạ phèn, cải tạo đất hoang hóa, bạc màu.
  • Vi sinh có lợi phát triển mạnh, khống chế ấu trùng, tuyến trùng hại rễ. Tăng tuổi thọ cây.
No posts found.