THẤM SINH HỌC

Công nghệ thấm sinh học là công nghệ đặc biệt giúp cho các phân tử dinh dưỡng khoáng hoạt động theo hướng hoạt hóa sinh học phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng, giảm thiểu độc tố, phù hợp với nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.

AMINPHOSKA 20-20-15

PHÂN NPK BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG AMINPHOSKA 20-20-15 NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU QUẢ ...
Xem chi tiết

BCROCAS 16-16-8

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ BCROCAS 16-16-8 NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU ...
Xem chi tiết

BCROCAS 14-5-25

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ BCROCAS 14-5-25+TE NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU ...
Xem chi tiết

BCROCAS 30-9-9

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ BCROCAS 30-9-9+TE NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU ...
Xem chi tiết

NOP (RỒNG TƯỚI)

PHÂN BÓN NK NOP (RỒNG TƯỚI) SIÊU TAN – SIÊU RA RỄ - SIÊU DINH DƯỠNG Thành phần Công dụng ...
Xem chi tiết