PHÂN PHUN

  • Dinh dưỡng dạng chelate cây hấp thu hoàn toàn.
  • Tạo màng phủ bảo vệ hoa, lá, trái, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh hại.
  • Tưới gốc giúp hạ phèn, ra rễ.
  • Giải pháp khai thác và tiết kiệm dinh dưỡng tối ưu.

PHOSPOTAS – SIÊU LÂN ĐỎ

PHÂN BÓN PK PHOSPOTAS – SIÊU LÂN ĐỎ GIẢI ĐỘC – HẠ PHÈN – RA RỄ - SIÊU RA HOA ...
Xem chi tiết

K-HF RAU MÀU

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-HF CHIẾN BINH TƯƠI SẠCH THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Đăng ký: Axit ...
Xem chi tiết

K-HF CÂY ĂN TRÁI

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-HF CHIẾN BINH TRÁI NGỌT THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Đăng ký: Axit ...
Xem chi tiết

HUMATE-K

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME HUMATE-K GIẢI ĐỘC VÀ TĂNG CHẤT CHO ĐẤT VÀ CÂY THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG ...
Xem chi tiết

K-HF CHUYÊN LÚA

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-HF CHIẾN BINH HẠT VÀNG THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Axit fulvic: 2% ...
Xem chi tiết

RỒNG PHUN 4810_ĐIỀU

PHÂN BÓN NPK RỒNG PHUN 4810 RA ĐỌT – VỌT HOA CỰA MẬP – ĐỌT TO – HOA KHÔNG RỤNG ...
Xem chi tiết

BOTA GOLD

PHÂN VI LƯỢNG BOTA GOLD RỄ KHỎE – ĐỌT MẬP DÀI – TĂNG ĐỀ KHÁNG KHÔNG RỤNG TRÁI NON – ...
Xem chi tiết

ĐỒNG KẼM NANO

PHÂN BÓN VI LƯỢNG ĐỒNG KẼM NANO ĐỒNG ĐỎ HỮU CƠ – KHÔNG GÂY CHÁY LÁ CUNG CẤP VI LƯỢNG ...
Xem chi tiết

BOCAKAMIN

PHÂN BÓN VI LƯỢNG CAO CẤP BO KẼM BOCAKAMIN Công nghệ BORAMINCA NANO thấm cực nhanh Thành phần Công dụng Liều dùng ...
Xem chi tiết

FBT 555

PHÂN BÓN NPK HÒA TAN FBT 555 PHÁT TRIỂN ĐỌT - TĂNG NHỰA SỐNG – KHÔNG BỆNH HẠI – NĂNG ...
Xem chi tiết