PHÂN PHUN

  • Dinh dưỡng dạng chelate cây hấp thu hoàn toàn.
  • Tạo màng phủ bảo vệ hoa, lá, trái, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh hại.
  • Tưới gốc giúp hạ phèn, ra rễ.
  • Giải pháp khai thác và tiết kiệm dinh dưỡng tối ưu.

ĐỒNG KẼM NANO

PHÂN BÓN VI LƯỢNG ĐỒNG KẼM NANO ĐỒNG ĐỎ HỮU CƠ – KHÔNG GÂY CHÁY LÁ CUNG CẤP VI LƯỢNG ...
Xem chi tiết

BOCAKAMIN

PHÂN BÓN VI LƯỢNG CAO CẤP BO KẼM BOCAKAMIN Công nghệ BORAMINCA NANO thấm cực nhanh Thành phần Công dụng Liều dùng ...
Xem chi tiết

FBT 555

PHÂN BÓN NPK HÒA TAN FBT 555 PHÁT TRIỂN ĐỌT - TĂNG NHỰA SỐNG – KHÔNG BỆNH HẠI – NĂNG ...
Xem chi tiết