Phân phun

BMZ 1L

BOMOZIN

PHÂN NPK BỔ SUNG VI LƯỢNG BOMOZIN RA RỄ MẠNH – XANH LÁ – MÁT ...
Xem chi tiết
FBT

FBT 555

PHÂN BÓN NPK FBT 555 PHÁT TRIỂN ĐỌT - TĂNG NHỰA SỐNG – KHÔNG BỆNH HẠI ...
Xem chi tiết
RP4810

RỒNG PHUN 4810_ĐIỀU

PHÂN BÓN NPK RỒNG PHUN 4810 RA ĐỌT – VỌT HOA CỰA MẬP – ĐỌT ...
Xem chi tiết
SIEU LAN DO

SIÊU LÂN ĐỎ

PHÂN BÓN PK SIÊU LÂN ĐỎ GIẢI ĐỘC – HẠ PHÈN – RA RỄ - ...
Xem chi tiết
10-50-10

SONG LONG 10-50-10

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ SONG LONG 10-50-10 KÍCH THÍCH RA HOA CỰC ...
Xem chi tiết
botagold 700

BOTA-GOLD

PHÂN VI LƯỢNG BOTA-GOLD RỄ KHỎE – ĐỌT MẬP DÀI – TĂNG ĐỀ KHÁNG KHÔNG ...
Xem chi tiết
Rong dat

RỒNG ĐẤT

PHÂN NK BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG RỒNG ĐẤT PHÒNG NGỪA VÀNG LÁ – PHÒNG NGỪA ...
Xem chi tiết
Dong zin

ĐỒNG KẼM NANO (ĐỒNG ZIN)

ĐỒNG ĐỎ HỮU CƠ – KHÔNG GÂY CHÁY LÁ ĐỒNG KẼM NANO (ĐỒNG ZIN) CUNG ...
Xem chi tiết
BCCM_2

BOCAKAMIN

PHÂN BÓN NPK BỔ SUNG VI LƯỢNG BOCAKAMIN Công nghệ BORAMINCA NANO thấm cực nhanh Thành phần ...
Xem chi tiết