PHÂN PHUN

  • Dinh dưỡng dạng chelate cây hấp thu hoàn toàn.
  • Tạo màng phủ bảo vệ hoa, lá, trái, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh hại.
  • Tưới gốc giúp hạ phèn, ra rễ.
  • Giải pháp khai thác và tiết kiệm dinh dưỡng tối ưu.
No posts found.