PHÂN PHUN

  • Dinh dưỡng dạng chelate cây hấp thu hoàn toàn.
  • Tạo màng phủ bảo vệ hoa, lá, trái, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh hại.
  • Tưới gốc giúp hạ phèn, ra rễ.
  • Giải pháp khai thác và tiết kiệm dinh dưỡng tối ưu.

FULVATE-K CHELATE SIÊU VI LƯỢNG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME FULVATE-K CHELATE SIÊU VI LƯỢNG THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Axit fulvic (C): ...
Xem chi tiết

FULVATE-K GIẢI BÓ THẦN TỐC

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME FULVATE-K GIẢI BÓ THẦN TỐC THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Đăng ký: Axit ...
Xem chi tiết

K-MIN TỔNG HỢP 50ML

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-MIN TRÁI TO – BÓNG TRÁI – ĐẸP MÃ HẠN CHẾ THỐI, CHÍN SỚM ...
Xem chi tiết

K-MIN CHUYÊN THANH LONG 50ML

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-MIN CHUYÊN THANH LONG CHỐNG BÓ TRÁI – TRÁI LỚN NHANH – KHÔNG BÓ ...
Xem chi tiết

PHOSPOTAS – SIÊU LÂN ĐỎ

PHÂN BÓN PK PHOSPOTAS – SIÊU LÂN ĐỎ GIẢI ĐỘC – HẠ PHÈN – RA RỄ - SIÊU RA HOA ...
Xem chi tiết

K-HF RAU MÀU

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-HF CHIẾN BINH TƯƠI SẠCH THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Đăng ký: Axit ...
Xem chi tiết

K-HF CÂY ĂN TRÁI

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-HF CHIẾN BINH TRÁI NGỌT THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Đăng ký: Axit ...
Xem chi tiết

HUMATE-K

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME HUMATE-K GIẢI ĐỘC VÀ TĂNG CHẤT CHO ĐẤT VÀ CÂY THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG ...
Xem chi tiết

K-HF CHUYÊN LÚA

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-HF CHIẾN BINH HẠT VÀNG THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Axit fulvic: 2% ...
Xem chi tiết

RỒNG PHUN 4810_ĐIỀU

PHÂN BÓN NPK RỒNG PHUN 4810 RA ĐỌT – VỌT HOA CỰA MẬP – ĐỌT TO – HOA KHÔNG RỤNG ...
Xem chi tiết