Phân đóng bao, túi bột

Phân bón Ba Con Rồng được sản xuất chất lượng cao phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở Việt Nam. Phân bón Ba Con Rồng tự hào đồng hành bà con nông dân Việt Nam

BT

BOTA GOLD

PHÂN VI LƯỢNG BOTA GOLD RỄ KHỎE - CÂY SUNG - ĐẬU TRÁI - CHỐNG ...
Xem chi tiết
5-45-9

BCROCA 5-15-9 (RỒNG TƯỚI)

PHÂN KHOÁNG HỮU CƠ BCROCA 5-15-9 SIÊU LÂN KẼM BO - SIÊU RA HOA - ...
Xem chi tiết
FBT 555

FBT 555

PHÂN NPK HÒA TAN FBT 555 SIÊU RA RỄ - CẢI TẠO ĐẤT - PHÁT ...
Xem chi tiết
NOP

NOP (RỒNG TƯỚI)

PHÂN BÓN NK NOP (RỒNG TƯỚI) SIÊU TAN – SIÊU RA RỄ - SIÊU DINH ...
Xem chi tiết
Vegaprotin_4kg

VEGAPROTIN

PHÂN BÓN NPK HÒA TAN VEGA-PROTIN ĐẤT XỐP – RỄ KHỎE – LÁ XANH – ...
Xem chi tiết
TM

TỐT MỊT 10-10-10

PHÂN NPK HÒA TAN TỐT MỊT 10-10-10 ĐẤT  XỐP - RỄ KHỎE - LÁ XANH ...
Xem chi tiết
bcron 9_N

BCRON 9

BCRON 9 ( TỔNG HỢP)  DINH DƯỠNG ĐẶC BIỆT RA RỄ CỰC MẠNH TỐT CHO ...
Xem chi tiết
KN3_W

KN3

PHÂN HỮU CƠ ĐẶC BIỆT, KALI CAO KN3   CHUYÊN TƯỚI VÀ RẢI GỐC SIÊU ...
Xem chi tiết
BCRON 8_2016 (1)

BCRON 8

PHÂN NPK BCRON 8 NUÔI TRICHODERMA TẠO THỨC ĂN CHO TRICHODERMA PHÁT TRIỂN MẠNH   Thành ...
Xem chi tiết