BCRON UVS

  • Tạo môi trường lý tưởng cho rễ phát triển mạnh.
  • Dinh dưỡng tồn tại dạng dễ tiêu nhưng ít bị bốc hơi và rửa trôi, cây hấp thu nhanh và bền.
  • Đất trồng thêm màu mỡ, tơi xốp, không chai cứng, bạc màu, giảm gốc acid tự do của phân NPK để lại.
  • Vi sinh vật có lơi phát triển tự nhiên trong môi trường đất trồng thuận lợi sẽ hạn chế sự tấn công của nấm bệnh và côn trùng gây hại.

BCRON UVS 15-5-5

PHÂN NPK HỮU CƠ BCRON UVS 15-5-5 NGUYÊN LIỆU SINH HỌC CÔNG NGHỆ ENZYME SIÊU RA RỄ - PHỤC HỒI ...
Xem chi tiết

UVS 9999

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG BCRON UVS 999 THẤM TỚI ĐÂU, RỄ SÂU TỚI ĐÓ TRÁI TRĨU ...
Xem chi tiết

BCRON UVS 5-5-5

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON UVS 5-5-5 SINH HỌC HOÀN TOÀN - CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG - CHUẨN GAP ...
Xem chi tiết