PHÂN ĐÓNG BAO, TÚI BỘT

 • Cung cấp hữu cơ cho đất dạng keo đất, tan liền, thấm sâu xuống đất, rễ hút liền.
 • Cung cấp acid Humic giúp rễ cây phát triển nhiều, rễ khỏe, lông hút nhiều.
 • NPK dạng phức hợp không bị rửa trôi, bốc hơi, phân hủy, tiết kiệm 20% – 30% NPK.
 • Hạ phèn, cải tạo đất hoang hóa, bạc màu.
 • Vi sinh có lợi phát triển mạnh, khống chế ấu trùng, tuyến trùng hại rễ. Tăng tuổi thọ cây.
 • TỐT MỊT 10-10-10

  PHÂN BÓN NPK HÒA TAN TỐT MỊT  10-10-10 ĐẤT XỐP – RỄ KHỎE – LÁ XANH – HOA NHIỀU – ...
  Xem chi tiết

  BCROCA 5-15-9

  PHÂN KHOÁNG HỮU CƠ BCROCA 5-15-9 SIÊU LÂN KẼM BO - SIÊU RA HOA - TRÁI ĐẬU TRĨU CÀNH  Thành ...
  Xem chi tiết

  FBT 555

  PHÂN NPK HÒA TAN FBT 555 SIÊU RA RỄ - CẢI TẠO ĐẤT - PHÁT TRIỂN ĐỌT - NĂNG SUẤT ...
  Xem chi tiết

  VEGA-PROTIN 4KG

  PHÂN BÓN NPK HÒA TAN VEGA-PROTIN SIÊU RA RỄ – TO TRÁI – CHẮC HẠT – TĂNG NĂNG SUẤT Thành ...
  Xem chi tiết

  BCRON 8 1KG

  HỮU CƠ SINH HỌC ĐẶC BIỆT TIÊU CHUẨN PHÂN BÓN HỮU CƠ TOÀN CẦU BCRON 8 GIẢI ĐỘC CHO ĐẤT ...
  Xem chi tiết

  BCRON 1 10KG

  HỮU CƠ SINH HỌC ĐẶC BIỆT TIÊU CHUẨN PHÂN BÓN HỮU CƠ TOÀN CẦU BCRON 1 GIẢI ĐỘC CHO ĐẤT ...
  Xem chi tiết

  BCRON 7 10KG

  HỮU CƠ SINH HỌC ĐẶC BIỆT TIÊU CHUẨN PHÂN BÓN HỮU CƠ TOÀN CẦU BCRON 7 GIẢI ĐỘC CHO ĐẤT ...
  Xem chi tiết

  BCRON 9

  PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 9 DINH DƯỠNG ĐẶC BIỆT RA RỄ CỰC MẠNH TỐT CHO ĐẤT – ...
  Xem chi tiết

  KN3

  PHÂN HỮU CƠ ĐẶC BIỆT, KALI CAO KN3 CHUYÊN TƯỚI VÀ RẢI GỐC SIÊU RA RỄ, TƠI XỐP ĐẤT, HẠ ...
  Xem chi tiết

  MEN Ủ BCRON 8

  PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC Ủ MEN BCRON 8 NUÔI TRICHODERMA TẠO THỨC ĂN CHO TRICHODERMA PHÁT TRIỂN MẠNH   ...
  Xem chi tiết