PHÂN ĐÓNG BAO, TÚI BỘT

  • Cung cấp hữu cơ cho đất dạng keo đất, tan liền, thấm sâu xuống đất, rễ hút liền.
  • Cung cấp acid Humic giúp rễ cây phát triển nhiều, rễ khỏe, lông hút nhiều.
  • NPK dạng phức hợp không bị rửa trôi, bốc hơi, phân hủy, tiết kiệm 20% – 30% NPK.
  • Hạ phèn, cải tạo đất hoang hóa, bạc màu.
  • Vi sinh có lợi phát triển mạnh, khống chế ấu trùng, tuyến trùng hại rễ. Tăng tuổi thọ cây.
  • No posts found.