RỒNG ĐẤT

PHÂN NK BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG

RỒNG ĐẤT

Rong dat

PHÒNG NGỪA VÀNG LÁ – PHÒNG NGỪA THỐI RỄ – XUA ĐUỔI ẤU TRÙNG

Thành phần Công dụng Liều dụng
S: 19%, Nts: 1%, K2Ohh: 18%. Lưu huỳnh có vai trò cực kỳ quan trọng:

–   Trong quá trình trao đổi, chuyển hóa các chất, tổng hợp Amin, Protein, Co-Enzyme. Giúp phân hóa mầm hoa mạnh; Giúp trái to, củ lớn, hạt chắc.

–   Tăng sức đề kháng, hạn chế/ngăn chặn tác động bất lợi từ thiên nhiên.

CÔNG NGHỆ ĐIỆN SINH HỌC NGĂN CHẶN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC YẾU TỐ GÂY HẠI TỰ NHIÊN; THAY THẾ VIỆC SỬ DỤNG HÓA CHẤT ĐỘC HẠI.

 

Cây trồng Liều nặng (xử lý đất) Liều nhẹ
Rau, hoa, dưa, cà, ớt… 500ml/200 lít nước/1.000m2 50ml/50L nước/1.000m2
Cây ăn trái 5-10 lít /2.500-5.000L nước/ha 1-2 lít /1.000-2.000L nước/ha
Cây công nghiệp 5-10 lít /2.500-5.000L nước/ha 1-2 lít /1.000-2.000L nước/ha
Cây lương thực 500ml/200 lít  nước/1.000m2 50ml/50L nước/1.000m2