NOP (RỒNG TƯỚI)

PHÂN BÓN NK

NOP (RỒNG TƯỚI)

SIÊU TAN – SIÊU RA RỄ – SIÊU DINH DƯỠNG

Thành phần Công dụng Liều dụng
Hữu cơ hòa tan (Axit amin + Rong biển + Fulvic + Humic): 4,8%.

Nts: 15%, K2Ohh: 5%.

–   Hòa tan, giải phóng lân trong đất.

–   Phát triển rễ mạnh.

–   Cải tạo môi trường đất, tăng VSV có lợi.

–   Bổ sung dinh dưỡng thiết yếu. Khôi phục vàng lá.

CÂY TRỒNG TƯỚI GỐC BÓN TRỰC TIẾP
Cây công nghiệp 40kg/ha 80kg/ha
Rau màu 2,5kg/1.000m2 4kg/1.000m2
Cây ăn trái 50kg/ha 100kg/ha
Chanh dây 50kg/ha 100kg/ha
Cây lương thực 2,5kg/ha 5kg/ha