K-MIN CHUYÊN THANH LONG 50ML

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME

K-MIN

CHUYÊN THANH LONG

CHỐNG BÓ TRÁI – TRÁI LỚN NHANH – KHÔNG BÓ TRÁI

THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG
Đăng ký: Axit fulvic (C): 2%, axit humic (C): 2%, axit amin: 2%, pHH2O: 7,14, tỉ trọng: 1,22

Nguyên liệu gốc chứa: Axit fulvic: 32%, axit humic: 4,5%, axit amin: 4%, Nts: 2%, K2Ohh: 8%,  Hữu cơ: 50%

 

* Nở trái, phì trái nhanh, chống bó trái, nứt trái

* Không lem trái, tẩy nám, trái bóng đẹp

* Kéo dài tai, xanh tai, dày tai, không xuống tai

* Tăng hương vị, bảo quản lâu sau thu hoạch

 

50ml/8 lít nước, phun ướt đều cây