VEGA-PROTIN

VEGAPROTIN
PHÂN BÓN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ VEGA-PROTIN ĐẤT XỐP – RỄ KHỎE – LÁ XANH – HOA NHIỀU – TRÁI TO – CỦ LỚN Thành phần Công dụng Liều dùng Nts: 5%, P2O5hh: 6%, K2Ohh: 7%. Hòa tan trong các chất sinh học lên men. - Tan nhanh, lan tỏa đều, rễ hấp thu được ngay. - Rễ phát triển mạnh. nhiều, mập trắng muốt. - Bổ sung NPK một phần cho cây dưới dạng phức hợp ít bị thất thoát. - Hạ phèn, giảm chua, nâng  pH đất. - Tăng nhanh mật độ vi sinh vật có lợi cho cây trồng. - Hạn chế rễ úng thối, kháng b...
Xem chi tiết

BCRON 10 ECONOMY

Bcron 10 eco
PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ BCRON 10 ECONOMY CHELATE TRONG DUNG MÔI CÁ LÊN MEN Thành phần Công dụng Liều dụng Nts: 10%, P2O5hh: 4%, K2Ohh: 4%, Chelate trong dung môi cá lên men. - Cung cấp dưỡng chất tan liền, thấm sâu. - Rễ phát triển mạnh, mập khỏe, hạn chế bệnh rễ, chống vàng lá, thối rễ. - Dinh dưỡng phức hợp cây hấp thu nhanh, hạn chế thất thoát. - Tạo mầm hoa, kích ra hoa nhiều, tăng khả năng đậu trái. - Nâng pH, hạ phèn, cải tạo đất. - Phân hủy xác bã hữu cơ, phân giải lân khó ...
Xem chi tiết

VEGATIC_TIÊU, CÀ PHÊ, CHANH DÂY

VEGATIC
PHÂN BÓN NPK VEGATIC NUÔI DƯỠNG VI SINH SỐNG - ĐẬM ĐẶC THEO THỜI GIAN Thành phần Công dụng Liều dụng Nts: 7%, P2O5hh: 4%, K2Ohh: 7%, Chelate trong dung môi sinh học lên men. -   Dưỡng chất tan liền, thấm nhanh giúp lá xanh dày, quang hợp mạnh, điều hòa điện giải cây, tạo mầm hoa, kích thích ra hoa, đậu trái tốt, trái lớn nhanh, hạn chế rụng trái, rụng chuỗi do cạnh tranh dinh dưỡng. -   Rễ phát triển mạnh, tạo môi trường tốt cho VSV có lợi phát triển, hạn chế bệnh hại theo cơ chế cạnh tra...
Xem chi tiết

RỒNG PHUN 4810_TIÊU, CÀ PHÊ, CHANH DÂY

xo 4810
PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ RỒNG PHUN 4810 NUÔI DƯỠNG VI SINH SỐNG - ĐẬM ĐẶC THEO THỜI GIAN Thành phần Công dụng Liều dụng Nts: 4%, P2O5hh: 8%, K2Ohh: 10%, Chelate trong dung môi sinh học lên men. -   Cung cấp dưỡng chất đặc biệt từ thiên nhiên giúp cây bung đọt mập dài, rễ ra nhanh, mạnh. -   Tạo mầm hoa, kích thích ra hoa, tăng kết dính tầng rời, hạn chế rụng hoa, rụng trái do cạnh tranh dinh dưỡng. -   Rễ phát triển mạnh, tạo môi trường tốt cho vi sinh có lợi phát triển, hạn chế bệnh...
Xem chi tiết

TỐT MỊT 10-10-10

TM101010
PHÂN BÓN NPK HÒA TAN TOTMIT  10 - 10 - 10 ĐẤT TỐT - RỄ KHỎE - CỦ TO - LÁ XANH DÀY - HOA NHIỀU - TRÁI LỚN - HẠT CHẮC BÓNG Thành phần Công dụng Liều dùng N: 10%, P2O5: 10%, K2O : 10%. Thành phần được phức hợp dưới dạng Paste đặc biệt hòa tan hoàn toàn. - Tan nhanh, lan tỏa đều, rễ hấp thu được ngay. - Rễ phát triển mạnh. nhiều, mập trắng muốt. - Bổ sung NPK một phần cho cây dưới dạng phức hợp ít bị thất thoát. - Hạ phèn, giảm chua, nâng  pH đất. - Tăng nhanh mật độ vi sinh vật có lợi ch...
Xem chi tiết