BCRON UVS 15-5-5

PHÂN NPK HỮU CƠ BCRON UVS 15-5-5 NGUYÊN LIỆU SINH HỌC CÔNG NGHỆ ENZYME SIÊU RA RỄ - PHỤC HỒI ĐẤT – PHÁT TRIỂN CÀNH, ĐỌT MẠNH Thành phần Công dụng Cách dùng Hữu cơ: 8%, Nts: 15%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 5%, Ca: 2%, Axit Fulvic: 3,2%   - Cải tạo đất trồng, hạ phèn nâng pH. - Tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, phân hủy lân khó tiêu trong đất. - Rễ ra mạnh, nhiều, tăng miễn dịch, không úng thối rễ. - Cung cấp dinh dưỡng dễ hấp thu dạng phức hợp sinh ...
More

UVS 9999

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG BCRON UVS 999 THẤM TỚI ĐÂU, RỄ SÂU TỚI ĐÓ TRÁI TRĨU CÀNH VẪN XANH LÁ GIÀ Thành phần Công dụng Cách dùng Hữu cơ: 7%, Nts: 9%, P2O5hh: 9%, K2Ohh: 9%, Ca: 2%, SiO2: 3,5%, Mg: 1,5%, Axit Fulvic: 2,8%.   - Cung cấp dinh dưỡng hoàn hảo cho cây và đất. - Cải tạo đất cực tốt, cây ra rễ mạnh, chống bệnh rễ. - Đọt phóng nhanh, cành dài, mập, lá xanh dày bóng. - Phục hồi nhanh những vườn cây suy yếu, còi cọc, đất chai. - Rau, hoa, ...
More

BCRON UVS 5-5-5

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON UVS 5-5-5 SINH HỌC HOÀN TOÀN - CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG - CHUẨN GAP ĐẤT TỐT NHỜ HỮU CƠ - CÂY TỐT NHỜ NHIỀU RỄ   Thành phần Công dụng Cách dùng Hữu cơ: 30%, Axit Humic: 2,5%, N: 5%, P2O5: 5%, K2O: 5%, Ca: 3,5%, Mg: 2,4%, SiO2: 5%. Phụ gia: vi lượng Zn, Mn, Cu, Bo, Mo...và ligand sinh học đủ 100%. - Nâng pH đất, ổn định lâu dài, cải tạo vi sinh. - Cung cấp vi sinh vật phân giải lân, xenlulo, cố định đạm. - Hữu cơ sinh học ra rễ cự...
More