DAP + ENZYME + HUMIC

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 9 DAP + ENZYME + HUMIC   THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Thành phần đăng ký: Hữu cơ: 35%, Axit Humic: 2%. Thành phần phân tích: N: 12%, P2O5: 18%, K2O : 3%, Hữu cơ: 43%,  Axit Humic: 4%, pH: 6,84. * CÔNG NGHỆ PHỨC DAP ENZYME GIÚP: - Nâng cao hiệu quả hấp thu phân bón, tiết kiệm 20% - 30% NPK. - Bộ rễ phát triển cực mạnh. - Tích cực cải tạo môi trường đât, nuôi dưỡng hệ vi sinh phát triển. - Giảm lượng phân bón, hạn chế gây độc hạ...
More

BCROCA 18-4-6 ROOT & GREEN

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG BCROCA 18-4-6 ROOT & GREEN CHUYÊN TÁI TẠO RỄ MỚI, CƠI ĐỌT MẬP DÀI CHUYÊN PHỤC HỒI CÂY SUY YẾU, CÒI CỌC Thành phần Công dụng Liều dụng Nts: 18%, P2O5hh: 4%, K2Ohh: 6%, Hữu cơ: 8%, Axit Fulvic: 3,2%, Ca: 1,4%. -  Phóng đọt nhanh, xanh cây, dày lá, dưỡng trái non. Phục hồi cây mất sức, vàng lá, còi cọc. -  Cải tạo đất trồng, giúp đất tơi xốp, không chai cứng, bạc màu. -  Rễ phát triển mạnh, phục hồi bộ rễ suy yếu. -  Tăng vi si...
More

BCROCA GOLD 20 – 5 – 5

PHÂN NPK HỮU CƠ BCROCA 20-5-5 GOLD NGUYÊN LIỆU SINH HỌC LÊN MEN PHỤC HỒI RỄ - HẤP THU NHANH – CÂY PHÁT TRIỂN Thành phần Công dụng Liều dụng Nts: 20%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 5%, Hữu cơ: 7%, Axit Fulvic: 2,8%. -  Tạo môi trường lý tưởng cho rễ phát triển mạnh. -  Dinh dưỡng tồn tại ở dạng dễ tiêu nhưng ít bị bốc hơi và rửa trôi nên cây hấp thu nhanh và bền. -  Đất trồng thêm màu mỡ, tơi xốp, không chai cứng bạc màu, giảm gốc acid tự do của phân NPK để lại. -  Sinh vật ...
More

BCROCA SIÊU LÂN KẼM BO

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG VI LƯỢNG BCROCA 5-15-9 SIÊU LÂN KẼM BO - SIÊU RA HOA - TRÁI ĐẬU TRĨU CÀNH   Thành phần Công dụng Liều lượng Hữu cơ: 8%, Nts: 5%, P2O5hh: 15%, K2Ohh: 9%, Axit Fulvic: 3,2%, Bo: 2.000ppm, Zn: 10.000ppm, Mn: 300ppm, Cu: 50ppm.   - Hạ phèn, nâng pH, siêu ra rễ. - Dinh dưỡng đặc biệt cho giai đoạn ra hoa, tạo nhiều hạt phấn, tăng khả năng thụ phấn dễ dàng, tăng đậu trái. - Dinh dưỡng dưới dạng phức hợp hữu cơ dễ hấp thu, ít bị bốc hơi và í...
More

BCROCA 10 -3 – 20

PHÂN BÓN NPK HỮU CƠ BCROCA 10 -3 – 20 NGUYÊN LIỆU SINH HỌC LÊN MEN KẾT HỢP CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM TRÊN TẦM NGOẠI NHẬP Thành phần Công dụng Liều dùng N: 10 %   P2O5: 3 %   K2O: 20%, Hữu cơ: 7%, Axit Fulvic: 2,8%.   -  O-Ligand: nâng pH đất, phục hồi rễ cây suy yếu, còi cọc, giữ và chuyển hóa dinh dưỡng cho cây ăn hoàn toàn. -  Hàm lượng Kali cao, cân đối với hàm lượng dinh dưỡng khác tăng cường tổng hợp chất cho trái – củ - quả tạo ra nông sản TO – CHẮC – NẶNG. - ...
More