BOTA-GOLD

PHÂN VI LƯỢNG

BOTA-GOLD

botagold 700

RỄ KHỎE – ĐỌT MẬP DÀI – TĂNG ĐỀ KHÁNG

KHÔNG RỤNG TRÁI NON – KHÔNG RỤNG TRÁI SINH LÝ – KHÔNG NỔ TRÁI

Thành phần Công dụng Liều dụng
Đăng ký: B:2.000mg/kg.

Bổ sung: Nts: 3%, P2O5hh: 3%, K2Ohh: 3%,

Phụ gia: Dung môi FORMICAMIN (56% Amino).

–   Đọt phóng nhanh – Lá xanh dày – Trái lớn – Rễ khỏe mạnh.

–   Hạn chế nứt trái, thối trái, sượng trái, rụng trái non do cạnh tranh dinh dưỡng.

–   Dung môi FORMICAMIN giúp cây lớn thần tốc. Ức chế nấm khuẩn theo cơ chế cạnh tranh sinh học tự nhiên.

–    Cây non: 0,5ml/1 lít nước, phun 7-10 ngày/lần.

–    Cây đang phát triển: 1ml/1 lít nước

phun 5-7 ngày/lần.

–    Tưới gốc: 2ml/1 lít nước, tưới ướt đều vùng rễ.