BCRON UVS 5-5-5

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

BCRON UVS 5-5-5-30-5-4-5

BCRON-UVS--5-5-5

SINH HỌC HOÀN TOÀN – CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG – CHUẨN GAP

ĐẤT TỐT NHỜ HỮU CƠ – CÂY TỐT NHỜ NHIỀU RỄ

 

Thành phần

Công dụng

Cách dùng

N: 5%, P2O5: 5%, K2O: 5%, CaO: 5%, MgO: 4%, SiO2: 5%, Humic: 2.5%, phụ gia: vi lượng Zn, Mn, Cu, Bo, Mo…và ligand sinh học đủ 100%. Nâng pH đất, ổn định lâu dài, cải tạo vi sinh.- Cung cấp vi sinh vật phân giải lân, xenlulo, cố định đạm.- Hữu cơ sinh học ra rễ cực nhanh, mạnh, liên tục. – Cung cấp NPK, Silic, Canxi,Magie+ Te. – Nở bụi, cứng cây, dày lá. – Nhiều hoa, đậu trái tốt. – Tạo hạt nhanh, chắc, nặng hạt.   Rau, dưa, cà, ớt, dâu, đậu…+ Bón lót: 20kg/1.000m2.+ Bón thúc: 30-50kg/1.000m2. – Cây lấy củ + Bón lót: 20kg/1.000m2. + Bón thúc: 30-60kg/1.000m2. – Cây ăn trái, cà phê, hồ tiêu + Dưỡng cây, nuôi trái: 50gr-500gr/gốc, tùy tuổi cây. + Vườn cơ bản: 20gr-50gr/gốc.