BCRON UVS 15-5-5

PHÂN KHOÁNG HỮU CƠ

BCRON UVS 15-5-5

UVS 15-5-5

SIÊU RA RỄ – PHỤC HỒI ĐẤT – PHÁT TRIỂN CÀNH, ĐỌT MẠNH

Thành phần Công dụng Cách dùng
Hữu cơ: 8%, Nts: 15%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 5%, Ca: 2%, SiO2: 0,1%, Mg: 0,06%, Axit Humic: 0,7%, Axit Fulvic: 3,2%, Bo: 30ppm, Zn: 30ppm, Mn: 30ppm, Cu: 30ppm, Mo: 30ppm, Fe: 30ppm.

 

– Dài đọt, mập cành, dày lá, nuôi dưỡng trái non.

– Siêu ra rễ, hạ phèn, nâng pH đất.

– Chuyên gia phục hồi đất trồng và cây còi cọc.

– Tiết kiệm phân bón, hạn chế rửa trôi, thất thoát.

– Tăng năng suất và chất lượng 20% – 30%

 

CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG
Cây ăn trái 200kg – 400kg/ha
Rau màu, hoa các loại 20kg-30kg/1.000m2
Cây lương thực 100kg – 200kg/ha
Cây công nghiệp 200kg – 400kg/ha