BCRON SUPER XOP (VÀNG)

PHÂN HỮU CƠ VI SINH SIÊU RA RỄ

BCRON SUPER XOP

bcron vang

SIÊU XỐP – SIÊU RA RỄ

CẢI TẠO ĐẤT VÀ VƯỜN CÂY LÂU NĂM

Thành phần Công dụng Cách dùng
Hữu cơ: 40%, Nts: 1%, P2O5hh: 1%, K2Ohh: 1%, MgO: 1%,  SiO2: 0,1%, Axit Humic: 1%, Vi sinh vật phân giải lân 1x 106 CFU/g

Vi sinh vật phân giải Xenlulo 1 x 106CFU/g

Thành phần được chelate dưới dạng đặc biệt giúp ra rễ mạnh, phát triển vi sinh vật và tăng hấp thu khoáng.

 

– Hữu cơ cao – Cải tạo nhanh – Đất tơi xốp – Nhiều giun trùn.

– Tăng khả năng trao đổi chất cho đất, giảm bốc hơi dinh dưỡng và giữ ẩm đất vào mùa khô.

– Ra rễ cực mạnh, lông hút dài. Tăng VSV đối kháng, giảm bệnh rễ, chống úng thối, hạn chế rửa trôi dinh dưỡng và ức chế tuyến trùng hại rễ.

– Tăng VSV phân giải dinh dưỡng khó tiêu trong đất, giúp cây hấp thu tốt.

– Đặc biệt phục hồi đất đang nhiễm bệnh.

CÂY TRỒNG LIỀU DÙNG
Rau màu Bón lót: 350-500kg/ha

Bón thúc: 300-400kg/ha

Hoa các loại Bón lót: 550-700kg/ha
Cây công nghiệp Trồng mới: 1-2kg/hố

0,1-1kg/gốc/lần bón

Cây ăn trái Trồng mới: 1-2kg/hố

0,1-1kg/gốc/lần bón

Cây lương thực Bón lót: 350-500kg/ha
Thảm cỏ, công viên, sân gold,… 250-300kg/ha