BCRON 8_XÔ

PHÂN NPK

BCRON 8

bcron 8

ĐẤT NHIỀU GIUN – RỄ TRẮNG MUỐT – NÂNG pH – GIẢI ĐỘC PHÈN 

Thành phần Công dụng Liều dụng
Nts: 3%, P2O5hh: 2%, K2Ohh: 13%. Chelate trong dung môi sinh học lên men chứa men A.awamori, Lactobacillus, Lactic, Endomycopsis, Saccharomyces, … nấm Trichoderma kháng bệnh thối rễ phát triển mạnh. – Cung cấp dưỡng chất tan liền, thấm sâu.

– Rễ phát triển mạnh, mập khỏe, hạn chế bệnh rễ, chống vàng lá, thối rễ.

– Dinh dưỡng phức hợp cây hấp thu nhanh, hạn chế thất thoát.

– Tạo mầm hoa, kích ra hoa nhiều, tăng khả năng đậu trái.

– Nâng pH, hạ phèn, cải tạo đất.

– Phân hủy xác bã hữu cơ, phân giải lân khó tiêu.

Tiết kiệm 15% – 30% NPK

–    Cây non, rau màu, hoa các loại:

Tưới gốc: 1kg/400 lít nước.

Tưới toàn bộ cây: 1kg/600 lít nước.

–    Cây trưởng thành:

Tưới gốc (không dính lá): 1kg/200 lít nước, tưới ướt đều vùng rễ cây (1 – 10L/gốc).

–    Lúa: Hạ phèn, giải độc hữu cơ: 5,5kg/ha.

Thúc nở bụi, to đòng: 11kg/ha.

Dùng 2 lần tiết kiệm 30% NPK. Hạn chế vàng lá sinh lý chín sớm.