FULVATE-K CHELATE SIÊU VI LƯỢNG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME

FULVATE-K

CHELATE SIÊU VI LƯỢNG

THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG
Axit fulvic (C): 2%, pHH2O: 6,79, tỉ trọng: 1,21

Chelate siêu vi lượng: Bo, Zn, Cu, Mn, … dưới dạng enzyme.

– Xanh tai, dày tai, cong tai

– Lớn trái, bóng trái, đẹp màu, nặng ký

– Không lem trái (có thể không cần vuốt tai)

Xanh tai, to hoa, kéo dài 3 tai đầu, thúc phì trái: 5ml/lít hoặc 40ml/8 lít nước, xịt từ lúc nhú hoa đến khi thu hoạch.

Phục hồi ngoe bị đỏ: Phun kết hợp Botagold 2ml-3ml/lít.

Kết hợp với thuốc BVTV – Không dùng sản phẩm khác có GA3